Dziś porcja ciekawych informacji o języku angielskim.

Język angielski pochodzi z rodziny języków germańskich. Powszechnie używany jest oczywiście w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych, czy byłych koloniach takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Irlandia, RPA, Australia, Nowa Zelandia, ale również pełni funkcję języka oficjalnego lub półoficjalnego w ponad 60 krajach!

Należy do oficjalnych języków ONZ.  Jest najczęściej używanym językiem w kontaktach międzynarodowych, a także głównym językiem handlu, nauki i polityki.

Język angielski to język ojczysty 527 mln ludzi i zajmuje on trzecie miejsce, za hindi lub urdu (jedna grupa) oraz chińskim, a uczy się go 1,5 mld osób.  Jako swoim pierwszym i głównym językiem posługują się nim obywatele 101 państw.

Angielszczyzna jest bardzo zróżnicowana. Słownictwo, fonetyka, zasady pisowni czy też gramatyki różnią się od siebie w zależności od miejsca na świecie, lub uwarunkowań socjalnych. Czy wiesz, że ta sama rzecz może nazywać się zupełnie inaczej w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych i w Australii?

Na lekcjach języka angielskiego często zajmujemy się różnicami pomiędzy brytyjskim wyrażeniami i ich amerykańskimi odpowiednikami. Często pomaga nam to w łatwiejszym rozumieniu oglądanych filmów i seriali, czy słuchaniu podcastów.

Poniżej krótka powtórkowa lista:

British English PL American English
autumn jesień fall
holiday wakacje vacation
biscuits ciasteczka cookies
queue kolejka np. w sklepie line
pavement chodnik, pobocze sidewalk
(potato) chips frytki French fries
trousers spodnie pants
motorway autostrada highway, freeway
shopping trolley wózek na zakupy shopping cart

Poza różnicami leksykalnymi, wyróżnić możemy jeszcze różnice w pisowni poszczególnych wyrazów, oto przykłady:

British English PL American English
centre ośrodek, centrum center
theatre teatr theater
colour kolor color
honour honor honor
behaviour zachowanie behavior
neighbour sąsiad neighbor
analyse analizować analyze
organise organizować organize
apologise przepraszać apologize
catalogue katalog catalog, catalogue
dialogue dialog dialog, dialogue
licence licencja, pozwolenie license
offence wykroczenie offense
defence obrona defense

Warto pamiętać, że brytyjska i amerykańska odmiana to nie wszystko. W wielu miejscach na świecie spotkamy się z różnymi dialektami o odmiennych, zaskakujących nieraz cechach.

Jeden z przykładów może stanowić angielski, z dalekiej nam Australii. Charakterystyczny akcent oraz różnice w słownictwie są z pewnością warte poznania. Poniżej link to świetnego filmiku, w którym to 3 osoby reprezentujące Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i Australię prezentują nam różnice w nazewnictwie tych samych rzeczy czy miejsc:

Miłego oglądania! Have fun!

Quiz time:

What are American equivalents of these British words? – Jakie są amerykańskie odpowiedniki tych brytyjskich słów?

(BrE) rubbish  –  (AmE)  ga _ b _ ge

(BrE) lift           –   (AmE)  el_ _ a _ _ r

(BrE) mobile phone – (AmE)  _ _ ll phone

Jeśli podoba Ci się ten wpis, będzie mi bardzo miło, jeśli:
+zostawisz pod nim komentarz
+zaobserwujesz mój profil na Instagramie
Zapraszam również na wpis: Zabawne idiomy/wyrażenia w języku angielskim


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *