Jeden język, wiele akcentów?

 Dziś porcja ciekawych informacji o języku angielskim. Język angielski pochodzi z rodziny języków germańskich. Powszechnie używany jest oczywiście w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych, czy byłych koloniach takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Irlandia, RPA, Australia, Nowa Zelandia, ale również pełni funkcję języka oficjalnego lub półoficjalnego w ponad 60 krajach! Należy Dowiedz się więcej…